• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات )مودیان این نظام مالیاتی) باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده، به صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند طبق ماده 3 قانون مالیات برارزش افزوده، تفاوت بين ارزش کالاها وخدمات عرضه شده با ارزش کالاها وخدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين ميباشد. بنابراین در پایان هر فصل طبق فرمت اظهارنامه در سایت مالیات بر ارزش افزوده اظهار نامه ها باید تنظیم و ما به التفاوت ارزش افزوده خرید و فروش کالا باید به حساب وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت گردد. آخرین مدت ارائه این اظهارنامه 15 روز بعد از پایان هر فصل می باشد. فقط در فصل زمستان به علت تعطیلات عید نوروز ,مهلت ارائه اظهارنامه پایان فروردین ماه می باشد.

طبق اعلام نهادهای قانونی و اداره دارایی، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در سال 1395 به این شرح می باشد:

مالیات: 6 درصد

عوارض: 3 درصد

تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.