• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

 

 

تمامی فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی نهایتا برای استفاده ذینفعان داخلی و خارجی باید به صورت گزارشی استاندارد تهیه و ارایه گردد.

 

این گزارش ها شامل :

ترازنامه

صورت سود و زیان

گردش وجوه نقد

می باشد.

 

 

 

مجموعه حساب نگاران سپید با بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد ، خدمات تهیه صورت های مالی شرکتها و بنگاه های تجاری را ارایه می دهد.