• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

یکی از مهم‌ ترین عوامل در هر شرکت فرآیند دریافت و پرداخت آن می‌ باشد که این مهم باید با اصول و برنامه‌ ریزی و به وسیله‌ی نرم‌افزاری مناسب پیاده‌ سازی شود که این خدمات توسط شرکت حساب‌ نگاران سپید قابل ارائه می‌ باشد.