• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

محاسبات حقوق و دستمزد یکی از بخش‌هایی است که در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف با وجود ساختار و پایه یکسان در جزئیات بسیار متفاوت است. بر اساس قانون وزارت کار دستمزد روزانه، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد از مزایای پرداختی اجباری به پرسنل می باشد. این عوامل بر اساس حکم پرسنلی در ابتدای سال مالی مشخص می شود و تا پایان سال مالی تغییر نمی کند در کنار این مزایای اجباری یکسری مزایای دیگری هم وجود دارد که اختیاری می باشد مانند حق جذب، حق مسئولیت , حق مدیریت ,حق دوری از مرکز و...که در هر شرکت با توجه به سیاست های آن شرکت متفاوت می باشد. روز کارکرد، پاداش، مساعده، اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...  از مزایای دیگری هستند که متغیر بوده و به عملکرد کارمند در ماه بستگی دارد.

 امروزه کمتر شرکت و سازمانی وجود دارد که محاسبات حقوق و دستمزد را به صورت دستی انجام دهد، تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد مناسب می‌تواند تا حد زیادی در وقت حسابداران جهت محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل و همچنین تهیه لیست بیمه و مالیات حقوق و تهیه فیش حقوق پرسنل صرفه جویی کند

فرایند حقوق و دستمزد و تهیه گزارشات لازم جهت بیمه و مالیات یکی از خدمات شرکت حساب نگاران سپید است که توسط متخصصین این شرکت انجام می شود.