• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان ‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامانه‌مند و منظم برای ارزش‌یابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند. دامنه حسابرسی داخلی اغلب به اشتباه ،منحصر به موضوعات مالی تصور می‌شود. اما با توجه به هدف حسابرسی داخلی که ارزیابی سیستم کنترل داخلی سازمان است، دامنه حسابرسی داخلی باید همه جنبه‌های کنترل داخلی را، اعم از مالی و غیرمالی در برگیرد.

برخی از سیستم‌های اصلی که تحت پوشش حسابرسی داخلی قرار می‌گیرد، به شرح زیر است:

1)     سیستم‌های مالی:

-         حسابداری مالی

-         حسابداری مدیریت و بودجه

-         پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی تجاری

-         حقوق و دستمزد

-         روش‌های پرداختی نقدی

-         روش‌های وصول ، حسابداری و واریز به بانک دریافت‌های نقدی

2)     سیستم‌های مدیریت :

-         برنامه‌ریزی استراتژیک

-         کنترل عملیات

-         سیاست‌های ایجاد و بهره‌برداری از کمیته‌های هیأت مدیره

-         ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها

-         مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

-         کارکنان و سیستم‌های منابع انسانی

3)     سیستم‌های عملیاتی (این سیستم‌ها در سازمان‌های مختلف، متفاوت است):

-         استخدام دانشجو

-         ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی

-         اجاره محل

-         مدیریت برگزاری سخنرانی‌ها و سمینارها

 

دامنه‌ی حسابرسی داخلی را عملاً مدیریت ارشد، اعم از کمیته منتخب مدیریت، هیأت‌ مدیره یا مدیر عامل، کمیته حسابرسی و گروهی مشابه، تعیین می‌كند.