• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

مقاله ها

Tag: مالیات 4 درصدی

اقتصاد > بازرگانی - به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده درحالیکه اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است.

ادامه مطلب...